Veckan är så lång
Melodi: Lasse liten
Text: K.J. Stjernström, 2017-07-30

Veckan är så lång, så lång
helgen är så liten
Öka den med sång, med sång
sångarna om spriten!