Ta dig en tvåa
Melodi: Du är den ende
Text: K.J. Stjernström, 2009-08-18

Ta dig en tvåa och inte en fyra
då hinner du smaka fler droppar så dyra
och slipper att bita
en nubbe med skitsmak
och sjunga det orkar du med!