Supens sång
Melodi: Folkets sång från Les Misérables
Text: K.J. Stjernström, 2014-07-27

Kan du höra supens sång?
Sjungen av kvinnor och av män.
Strupar som svurit aldrig mera
svälja hallonsaft igen!
Gör var fiende till vän
och lyft var bägare och vas.
Nu är det dags för hyllningen
av ett upphöjt glas!