Skål från dig
Melodi: All of me
Text: K.J. Stjernström, 2003-03-11

Skål från dig, hörde jag skål från dig?
Säg ej nej, kom låt oss nu dricka
Sitt där ej, och sup som en flicka
Tiden går, hör klockan den ticka

Skål från dig, hörde jag skål från dig?
Ned i mig, vill jag supen skicka
Höj din pokal
jag har ett sånt kval
Säg, hörde jag skål från dig?