Salongsberusningens paradmarch
Mel: Fritiof Anderssons Paradmarsch
Text: K.J. Stjernström, 2011-08-12

Nu väntar oss en vaktparad
bland bägare och stop
Blicken är klar
kvinna och karl
låter var hämning förblekna
Och inga sorger synes mer
vi är en lycklig hop
Fatta ditt glas
med lagom emfas
så ska vi aldrig vekna

Och om du råkar glida snett, så vinka ej farväl
Nej, stöd dig på din syster för
hon vill dig bara väl!
Gemensamt ska vi festa glatt
långt in på nästa dag
Om det förslår
tar vi en tår
tillsammans du och jag!