Säljarens marknad
Melodi: I Apladalen i Värnamo
Text: K.J. Stjernström, 2013-06-29

Se Staten säljer vår vård och omsorg
och allmännytta, men ingen landssorg
syns här omkring, inte ens en bit
för Staten säljer ju också sprit!