Regngudsrepulsion
Mel: Vi gå över daggstänkta berg
Text: K.J. Stjernström, 2015-05-23

Om regnguden Bacchus vill slå, här idá!
Så måste vi runt bordet kämpa på, tycker já!
Så skydda nu glaset
och visa det aset
att vi festar på, här ändå! Skål, hurra!