Lillens lillebror
Mel: När lillan kom till jorden
Text: K.J. Stjernström, 2009-08-27

När lillen kom till bordet
blott fyra centiliter stor
Så tog vi honom raskt och
nu tas hans lillebror!