Lånetaklagsfest
Melodi: Skånska slott och herresäten
Text: K.J. Stjernström, 2014-07-27

Se Svensson belånar sin Volvo och villa
och tänker att "Det kan väl inte gå illa.
Om Riksbanken sviker så må det va hänt.
För Glasbanken lovar minst 40%!"