Hel och ren
Mel: Kors på Idas grav
Text: K.J. Stjernström, 2012-08-30

Mamma hon sa alltid "Håll dig hel och ren"
För ett städat yttre bidrar till succén
Och jag lyssnar - och försöker
leva upp till det hon sa
Så jag tar en hela renat varje da'!