Det står nubbe upphälld
Melodi: Det är en ros utsprungen
Text: K.J. Stjernström, 2017-07-30

Det står nubbe upphälld
i immigt frostat glas
Men väntan gör mig modfälld
snart måste den få tas
"En sång ska supen ha"
Nu får det faktiskt räcka
nu vill jag supen ta!