Den himmelsklara
Mel: Den blomstertid nu kommer
Text: K.J. Stjernström, 2004

Nu väntar oss i glaset
en dryck så himmelskt klar
Den går ej att beskriva
helt enkelt underbar
Dess verkningar är många
i lust såväl som nöd
Den både släcker törsten
och tänder våran glöd