Fanans marsch
Melodi: The Hunt for the Red October
Text: K.J. Stjernström, 2005-04-23
Skriven till Elektros Sångtävling 2005

Nu är det dags
Att sluta leden
Följa Fanans fagra vita glöd
Inte tveka
Där i stegen
För du vet du har din Broders stöd

Ingen ska för oss diktera
Hur vi sköter vår sektion
Nu är tid att demonstrera
Att vi känner ordet Revolution

Vårt Elektrien, det fria
Kan ej vinna blott med prat
Det är dags för oss att fira
Bildandet utav vår stat!

Nu är det dags
Att sluta leden
Följa Fanan för att blifva fri
Inte tveka
Där i stegen
För du vet din Syster står dig bi

Som ett eget land bestämmer
Vi vår egen rätt och lag
Myndigheterna det grämer
De får högst en skrubb som ambasad

Stolta steg!
Slutna led!
Minns de hjältar som fordom för oss stred
Stolta steg!
Slutna led!
Våran Fana skall aldrig läggas ned!