Genom en regning Esquader
Melodi: Genom ett regnigt Europa
Text: K.J. Stjernström, 2003-06-12

Den första kvällen på Esquadern
hamna vi i regnets famn
Och när radion spådde kuling
bytte alla andra hamn
Men vi tajta upp och låg kvar
uti en regnig Esqua-ader
Vår hand var flink
men vi saknade vår välkomstdrink

Andra dagen på vår resa
blev ett kronologiskt fel
För det var Grillis före Sillis
men vädret var ett rimligt skäl
På vart däck, det styckades kött
uti en blodig Esqua-ader
Bjöds ej på sprit
men kvällen blev rätt långt från vit

Genom en regnig Esquader
helt genom blöt
Genom en blodig Esquader
fläsk ej nöt
Genom en blåsig Esquader
trimmar vi vårt segel
och vi kryssar med ibland

Tredje dagen var det stilla
vinden gjorde rutten kort
Ingen Sillis uppå kvällen
nej den regnade väll bort
Men vi fick, vår välkomstdrink tillslut
uti en whiskey Esqua-ader
Vår kväll blev sen
det skrålades mot månens sken

Efter många dagars väntan
blev det Sillis fjärde dan
Och på Esquaderfestivalen
står nu mästarna på plan
Och vi sjunger så vackert vi kan
uti en skrålig Esqua-ader
Det låter bra
om man stoppar nått i örona

Genom en whiskey Esquader
går vi i däck
Genom en skrålig Esquader
badar näck
Efter en trevlig Esquader
tackar vi staben
för der arbete de gjort
Fastän alting inte gick som smort…