På Esquadern
Melodi: In The Navy - Village People
Text: K.J. Stjernström, 2002-06-06
Del av vinnande bidrag Esquaderns Gyckeltäfvlingen 2002

Var så kan du festa
röja med de bästa
Segla på det blåa hav?
Vänner som är glada
och den enda skada
Skulle va' att gå i kvav

Livets glada dagar
levs som vi behagar
Ingen risk för tragedi
Solen bara skiner
ingen har trikiner
För vi kan ju dreja bi

På Esquadern
Ja där seglar vi som få
På Esquadern
Där kan ingen dåligt må
På Esquadern
Seglar snabbt som det kan gå
På Esquadern
På Esquadern

På Esquadern
Lägger kurs och rundar skär
På Esquadern
Är det risk för att bli kär
På Esquadern
Ni är glada vi är här
På Esquadern
På Esquadern

Om det då blir stiltje
fast vi inte vill de'
Då går motorn vår igång
Även när vi vind har
å de andra närmar
Startar vi för att gå om

Men vi behöver inte
fuska som en sprinter
För vi vet att vi är bäst
Kappseglingen vi tar
å de andra vi drar
Vi är de som "lyser" mest

På Esquadern
Ingen seglar såsom vi
På Esquadern
Ingen skymt av lede fi
På Esquadern
Grund passerar vi förbi
På Esquadern
På Esquadern

På Esquadern
Kanske hälsar på PR
På Esquadern
Får ett finger baks till svar
På Esquadern
Vi vet ändå han är rar
På Esquadern
På Esquadern