Vi äter barn
Melodi: We are the world
Text: K.J. Stjernström, 2004
Skriven till Elogens spex Fara i Afrika

Här i vår grupp
får alla männskor rum
För vi gillar
både smarta och dum
Vi har ingen fördom
mot någon männskogrupp
Nej, allt går ned
och inget kommer upp!

Vi äter barn
vi äter stora
För en diet som är human kan ej förlora
Ingen här kremeras
har ingen kyrkogård
Och vi har helt och fullt lagt ned vår åldringsvård!